Wtorek, 24. Październik 2017

Projekt W242 pt. „Szlakiem odkrywcy – czyli z turystyką za pan brat!”

BO

Zapraszamy do głosowania na projekt W242 pt. „Szlakiem odkrywcy – czyli z turystyką za pan brat!” – promocja walorów turystycznych województwa łódzkiego, złożony przez Sołtysa Sołectwa Spała.

Projekt dotyczy zorganizowania wycieczek przyrodniczo - kulturowych. W ramach przedsięwzięcia planowany jest darmowy przejazd dla uczestników projektu z Łodzi do Spały, za pośrednictwem kolei. Do zwiedzania planuje się dwie wypoczynkowe miejscowości województwa łódzkiego - Spałę i Inowłódz. Po opuszczeniu pociągów na uczestników będzie czekał przewodnik. Zapewniony będzie transport ze Spały do Inowłodza. Tematy wycieczek będą omawiać ochronę bioróżnorodności, funkcje ekosystemów, florę i faunę, formy ochrony środowiska naturalnego oraz zabytki kulturowe w lokalnej społeczności, jak również inwestycje proekologiczne. Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w konkursie fotograficznym. Fotografie znajdą się w albumie pn. "Spała i Inowłódz w obiektywie turysty województwa łódzkiego".

Więcej informacji na stronie http://bo.lodzkie.pl/

Jak głosować?  http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/

Głosowanie online  http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Karta do głosowania  http://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2017/02/KARTA-DO-G%C5%81OSOWANIA.pdf

 

To bardzo cenny projekt dla Spały i gminy Inowłódz, prosimy o oddanie głosu!

Dziękujemy! :)

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 143